Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ


är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är pensionär.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på "VERKSAMHET" och därefter under respektive rubrik.

Ny adress?


Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå in på SUV:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra - och snabbaste - är att du går in under ANMÄLAN - MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar.


ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR


Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta utan att vara medlem i SUV - men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.Aktualiteter

OBS!


Vi erbjuder en ny studiecirkel i 1900-talets historia. Denna finns inte presenterad i det tryckta programmet.
Du är välkommen att anmäla dig på sedvanligt sätt antingen här via nätet eller genom att ringa något av våra ombud.

Verksamhet vårterminen 2017


Nu kan man gå in på hemsidan och läsa om vilka aktiviteter man kan anmäla sig till nästa termin. Därför finns mer omfattande beskrivningar om resp. föreläsning.
Men det är först på TISDAG den 6 DECEMBER kl. 08.00 man kan ANMÄLA sig
Trots att vi vid årsskiftet formellt byter namn till SENIORUNIVERSITET, Växjö använder man den gamla adressen www.puv.se när man anmäler sig till de olika verksamheterna.


Julglögg


Vid vårt sista månadsmöte för terminen tisdagen den 13 december bjuds SUVs medlemmar på glögg och pepparkakor i foajén till Ulriksbergskyrkan före vår sammankomst.

Varmt Välkomna!

ÄNDRAT DATUM FÖR VÅR DECEMBERKONSERT I DOMKYRKAN


Julkonsert med S:t Sigfrids folkhögskolas musiklinje som kommer att bjuda på kammarmusikgrupper, jazzensembler, solister och vokalgrupp vilka framför stämningsfull julmusik där traditionella toner blandas med nytolkningar
flyttas till måndagen den 19 december klockan 15.00.