Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ


är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är pensionär.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på "VERKSAMHET" och därefter under respektive rubrik.

Ny adress?


Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på PUV:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra - och snabbaste - är att du går in under ANMÄLAN - MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar.


ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR


Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta utan att vara medlem i SUV - men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.Aktualiteter

Inte plats?


Har ni noterat att vi har nya cirklar?
Om det har varit fullt där ni tänkt att delta rekommenderar vi t.ex. tre nya cirklar -
MUSIKHISTORIA nr 11
FRANSKA nr 21
och
TYSKA för NYBÖRJARE nr 30.


Öppet


Nu är expeditionen öppen igen under ordinarie tider
torsdagar 9.30 - 11.30 resten av vårterminen.

Från och med det nya året heter vi SENIORUNIVERSITETET, Växjö.

Man når oss dock fortfarande på vår
gamla e-mail-adress
resp.
hemsida:
info@puv.se
och
www.puv.se .

Ändring kommer att ske efter nyår.


Malmöresa


20-21/5 gör vi en musikresa till Malmö med besök på Malmö opera och konsert på Malmö Live med Malmö symfoniorkester samt vandrar i de vackra parkerna.

Anmälningen till resan öppnar tisdagen den 17 januari från kl. 09.00.
OBS! Denna gång görs anmälan på
telefon 0470-605 00 till Ramkvilla buss och inte genom vår hemsida.


Gå in på Verksamhet och RESOR för fullständigt program.