Välkommen till PUV!

PENSIONÄRSUNIVERSITETET VÄXJÖ


är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.
Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är pensionär.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på "VERKSAMHET" och därefter under respektive rubrik.


Ny adress?


Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:
Gå in på PUV:s hemsida och ändra din e-post-adress.
Det enklaste sättet att ändra - och snabbaste - är att du går in under ANMÄLAN - MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar.


ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR


Alla föreläsningar är öppna.
Det betyder att man kan delta utan att vara medlem i PUV - men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.Aktualiteter

PROBLEM SOM BLEV TILL SUCCÉ


Styrelsen vill framföra ett mycket varmt tack till alla er som visat stor förståelse för de ommöbleringar som blev nödvändiga i samband med föreställningen i Utvandrarnas hus.

Att produktionen "Varelser och ballader" innebar en stor upplevelse är klart.
Att föreställningen gavs i en annan lokal än vanligt var i och för sig spännande.
Att byta lokal t.ex. utan tillräckligt med parkeringsplatser för oss som kanske har det lite svårare att gå skapar sina problem.
Men vi vill gärna uppleva konserter - traditionella lika väl som nutida - oavsett om det är hemmavid eller ute på stan.
Det visade till exempel torsdagens jubileumsfestligheter.


Ändrad föreläsare


Tisdagen den 1 november ersätter Lars Samuelson den tidigare annonserade Ulf Ellervik.
Lars - Mr Nano - kommer att föreläsa om just Nano-teknik.